یکشنبه، خرداد ۲۲، ۱۳۸۴

خرداد - خاتمی - معین -موذن زاده

خرداد - خاتمی - معین -موذن زاده
هجده خرداد 32 ساله شدم. همین روز ایران بحرین رو برد و رفت جام جهانی. راحت ترین صعود تاریخ تیم ملی بدون زجر اضافی. چهارسال پیش هم خاتمی توی همین هجده خرداد برای بار دوم رئیس جمهور شد با رای بالا. ظاهرا توی این روز اتفاقات خوب رخ میده !! ...
و اما انتخابات...من به معین رای خواهم داد. چون ادامه دهنده راه اصلاحات از بین این کاندیداها او خواهد بود. ادامه راهی که خاتمی شروع کرد. راهی که حالا بقیه کاندیداها با سوابق معلوم!! توی شعارهاشون مجبورند از اصلاحات و آزادی . حقوق بشر و ...حرف بزنند. من به معین رای می دم هرچند که می دونم اگر هم رئیس جمهور بشه کلی مانع جلوی روش خواهد بود. به هر حال من اون رو ازبین اینها شایسته تر می دونم هر چند شاید اگر شرایط فراهم بود افراد بهتری هم بودند . به هر حال بی تفاوتی رو دوست ندارم، و حالم گرفته میشه وقتی بی تفاوتی بعضیها رو میبینم. و استدلالهای بعضی دیگه بذار یکی اونوری انتخاب بشه حداقل کارها پیش بره!! که دیگه آخرشه.!!بگذریم.

و اما دوست دارم در مورد موذن زاده اردبیلی هم بنویسم که توی این ماه فوت کرد. صاحب صدای اذانی در گوشه بیات ترک که ابدی خواهد ماند. صدایی که از ماورای آسمانها می امد. خیلی خیلی تحت تاثیر اذان موذن زاده قرار میگیرم. مواقع اذان توی خونه و شرکت همیشه مشغول عوض کردن کانال تلویزیون و رادیو برای پیدا کردن اذان معروفش هستم. روحش قرین رحمت الهی باد.

هیچ نظری موجود نیست: