یکشنبه، خرداد ۲۱، ۱۳۸۵

I R A N


فوتبال برای فوتبال، تمام! بالاتر ازين فقط ميشه گفت: خداوند فوتبال را آفريد تا آيتی بر بندگان باشد... و جام جهانی يعنی نقطه اوج اين شکوه و عظمت بشری!
سروشفقط چند ساعت تا شروع بازی ایران و مکزیک مونده و من از شدت اضطراب باز دلپیچه گرفتم!!
جام جهانی شروع شده و ما مشغول جرعه جرعه نوشیدن لحظات بازیها هستیم!!
حق مطلب رو سروش و مسعود شاید بهتر ادا کنند. مهم ترین واقعه زندگی ما!! اگر واقعا مهمترین نباشه یکی از مهم ترینها و جذابترین لحظات زندگی من و ماست.

پ.ن. 18 خرداد تولد 33 سالگیم، بود. یه مطلب نوشتم که هنوز وقت نکردم تایپش کنم. حالا تا بعد...

هیچ نظری موجود نیست: