پنجشنبه، خرداد ۰۵، ۱۳۹۰

عجالتاً همین 800 گرم تقدیم تو باد!

رفتم روی ترازوی دیجیتال 69.4 کیلوگرم. بعدش گلاب به روتون رفتم مستراح (توالت، دست به آب - حالا هر چی!) یه ده دقیقه ای اون تو بودم و مشغول مطالعه روزنامه هم بودم. اومدم بیرون. فکرم مشغول خبر کمک 720 میلیارد تومنی دولت نهم، اونهم بدون هیچ منبع مشخص بودجه ای در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش به 9 میلیون نفر بود! بابا این ها اگر مصداق بارز تقلب و استفاده از امکانات دولتی نیست پس چیه؟ تازه بعد از دو سال یک سری نماینده مجلس تحقیق و تفحص راه انداختند. توی همین احوالات دوباره رفتم روی ترازو 68.6 کیلوگرم. به فکرم رسید عجالتاً همین 800 گرم ناقابل رو تقدیم ا.ن. و سایر دست اندرکاران بکنم...تا بعد.

هیچ نظری موجود نیست: