چهارشنبه، تیر ۲۸، ۱۳۸۵

LEBANON
برای مردم بیگناه لبنان....
نامه تصویری مردم لبنان
و یا هرجای دیگر...فرقی نمیکند.

Save the Lebanese Civilians Petition

هیچ نظری موجود نیست: