جمعه، اردیبهشت ۲۶، ۱۳۸۲

گيره


آقا حالت خوبه؟ گيره رو مي‌چشبوني به دم گربه بدبخت كه چي بشه؟ بعد هم گربه‌هه از ترس فرار كنه و هي درد بكشه و بخواد گيره رو جدا كنه. دوستات منتظرند با هم برين مسافرت اونوقت دچار عذاب وجدان شدي و مي‌خواي گربه رو نجات بدي، گربه بدبخت هي فرار مي‌كنه. آخرش با يك كالباس گول مي‌خوره. ولي خب نجات پيدا مي‌كنه.

هیچ نظری موجود نیست: