دوشنبه، بهمن ۲۶، ۱۳۸۳

V A L E N T I N E


عزیز دلم، نازنینم . ولنتاین و و لنتاین بازی بهانه ای بیش نیست، برای آنکه باز هم بگویم. دوستت دارم.