یکشنبه، بهمن ۲۰، ۱۳۸۷

الف

از همه اسرار "الف"ی بیش بیرون نیفتاد و باقی هر چه گفتند در شرح آن "الف" گفته اند و آن "الف" البته فهم نشد!!

پ.ن. :مولانا؟؟

دوشنبه، بهمن ۱۴، ۱۳۸۷

فضول

فضول رو بردن جهنم، گفت هیزمش تره!!!