شنبه، تیر ۲۹، ۱۳۸۷

هامون

خسرو شکیبایی هم رفت.....حیف شد. خدایش بیامرزاد.