پنجشنبه، خرداد ۱۲، ۱۳۹۰

عمر ابن الخطاب رو سفید شد!

یک عمری نوحه خواندند و خواندیم و شنیدیم که عمر ابن خطاب حضرت زهرا را بین در و دیوار کوبیده و پهلوی ایشان را شکسته و بعد هم شبانه و در مظلومیت دفن شده اند. امروز هاله سحابی در مراسم تدفین پدرش با اصابت ضربه به پهلو و ...به قتل رساندید و شبانه هم دفن کردید. عمر را رو سفید کردید شما. یزید را هم که قبلاً در عاشورای 88 رو سفید کرده بودید. احسنت!