چهارشنبه، اردیبهشت ۱۸، ۱۳۸۷

او قطعاً یک نابغه است


فیلم دایره زنگی رو دیدم....اولین فیلم پریسا بخت آور که اگر اشتباه نکنم...همسر اصغر فرهادی هستش. خود فرهادی در این فیلم مشاور کارگردان و نویسنده فیلمنامه بود که البته با دیدن فیلم امضای مشخص فرهادی پای فیلم دیده می شد(احمالاً کارگردان اصلی هم خودشه...امیدوارم به خانمها بر نخوره.) و برای من ثابت شد که فرهادی یک کارگردان بزرگ و یک نابغه است. جرئیات فیلم و ارتباط سکانسها و حوادث همه دقیق و با رعایت کامل جزئیات بود. یه جورایی تو مایه های کارهای گای ریچی...فضای فیلم هم البته خیلی شبیه چهارشنبه سوری بود....همان فضای آپارتمانی و ارتباط همسایه ها و خیانتهای بعضاً غیر منتظره مردها و زنها....و البته وجود یک شخصیت معصوم در میان خیل رندان و حسابگران و خیانت کاران ...موجود در فیلم که این بار جوان نصاب ماهواره بود و آن بار دخترک نظافت چی...به هر حال فیلم خیلی چسبی(د.بنده هم کارشناش فیلم و فیلنامه نیستم و بلد هم نیستم چیزهای قلمبه سلمبه بنویسم).هر چند که من مثل هر دو فیلم قبلی که از فرهادی دیده بودم رقص در غبار و چهارشنبه سوری ..افسرده شدم.....البته افسردگی از جنس چهار شنبه سوری...و این که فکر میکنی همه آدمها رو خائن و دو دره باز نشون داده...و شاید این واقعیت باشه..شاید زدن کف گیر به ته دیگی پر از لجن و کثافت باشه...نمی دونم....شاید اشکال از منه که دوست ندارم همه چیز رو این قدر سیاه ببینم....هر چند بعضی از

دوستان خودم این فیلم دایره زنگی رو فقط یک کمدی سرگرم کننده میدونند..شاید هم حق با اونهاست.

بی صبرانه منتظر فیلم بعدی فرهادی..به نام " درباره الی" هستم...