دوشنبه، آبان ۰۷، ۱۳۸۶

دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهور - استان قزوین

به دنبال تکذیب وجود همجنس باز در ایران از طرف رئیس جمهور الف.نون. مردم قزوین خواستار این شدند که دور دوم سفرهای استانی ایشان هر چه سریع تر آغاز گردد و اولین سفر به استان قزوین باشد.