سه‌شنبه، آذر ۱۷، ۱۳۸۸

ظهر هفدهم آذر - فرهنگستان هنر - احتمال حمله به میرحسین

الان ساعت 12:55 بعد از ظهره و من از میدون فلسطین و از جلوی فرهنگستان هنر اومدم. توی میدون فلسطین حدود 2000 نیروی انتطامی با تجهیزات ضد شورش ایستاده اند . سر خیابان صبا مجاور فرهنگستان هنر و سینما فلسطین یه چند تا لباس شخصی پایین خیابون رو نگاه می کنند و راپورت می دن به یک عده دیگه اونور خط...کنجکاو شدم رفتم روبروی در اصلی فرهنگستان هنر (محل کار میرحسین موسوی)..حدوداً 200 نفر لباس شخصی و بسیجی پیاده یا روی موتور منتظر نشستند. حتی عکاس با دوربین حرفه ای خبرنگاری با تیپ خبرنگار خبرگزاری فارس هم اونجا بود. مردم با تعجب نگاه می کنند و آروم رد می شوند. نمیدونم چه سناریویی در جریانه ...نیروی انتظامی با فاصله توی خیابون فلسطینه و ظاهراً پشتیبانی قضیه رو بر عهده داره...روی پیراهنشون هم نوشته یگان فاتب...امیدوارم میرحسین توی دفترش نباشه..شاید سناریوی بازداشت باشه هر چند به نظر نمیرسه جرات کنند. خیلی مظلومانه بود فضا...نمیدونم باید شلوغش کرد و ملت برند اونجا یا نه...فعلاً گیجم.
پ.ن. دیروز توی این خیابون صبا (براردارن مظفر) ضلع شمالیش...یک پادگان نیرو و ماشین ضد شورش بود و اجازه پارک ماشینها رو به ماها ندادند...چند تا وانت محصور هم بود که ملت رو که بازداشت می کردند...سرپرست دستگیرکنندگان هم یک پسر جوون با تیپ کاملاً امروز گردنبند و ...بود...جرات نکردم از پنجره شرکت فیلم بگیرم .دیروز توی خیابون لباس شخصی نفوذی و آدم فروش زیاد دیدیم...که نزدیک بود خودمون توسط یکیشون به فکس فنا بریم که پیچوندیم و فرار کردیم...دیروز صحنه های عجیبی دیدم...از باتومهای برقی و شوکرها و کلاهای ماسکی بسیجی ها و قلع و قمح مردم در پیاده رو صدای زنبور میدادند شوکرها!...تا درگیری شدید نیروی انتظامی با همینها که حسابی همدیگه رو زدند ...بگذریم.

هیچ نظری موجود نیست: