چهارشنبه، فروردین ۲۳، ۱۳۸۵

داروگ

بیست و سه روز از سال نو گذشته و من حوصله نوشتن ندارم.
راستی سال نو همگی مبارک!!

" قاصد روزان ابری ، داروگ کی میرسد باران"
این شعر از صبح داره توی مغزم پخش میشه. با صدای سهیل نفیسی .

کیک زردمون هم مبارک باشه. فیتیله روشن شد.

هیچ نظری موجود نیست: