شنبه، اردیبهشت ۳۰، ۱۳۸۵

امان

امان از تصادفی که توش مقصر هم نباشی- حالا بدو دنبال بیمه و تعمیرگاه و.../امان از ترافیک خفقان آور اطراف خونه به علت نمایشگاه کتاب/ امان از بی فرهنگی شدید ملت در امر ترافیک / امان از مصدومیت مجتبی جباری / امان از تنبلی شدید این جانب /امان از اینکه توی فینال باشگاههای اروپا ندونی که باید طرفدار کی باشی/ امان از دیدن سید محمد خاتمی در میدان فاطمی (این یکی امان نداشت اشتباه شد)/آی امان امان....خار مغیلان

پ.ن. یکسال از تاهل این جانب گذشت. چه جلب.

هیچ نظری موجود نیست: