دوشنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۸۹

خاطره یکی از کارمندان وزارت کشور!

یادش به خیر...پارسال همین موقع ها شروع کردیم به نوشتن برگه های رای!!!

هیچ نظری موجود نیست: