یکشنبه، تیر ۱۳، ۱۳۸۹

GO GERMANY...GO


اعتراف میکنم که امسال خیلی تو مود جام جهانی نبودم...مثل همیشه آلمانی ولی بعد از مصدومیت بالاک به این تیم خیلی امیدوار نبودم...اعتارف میکنم از همان بازی اول 4-0 جلوی استرالیا فهمیدم که نه...آلمان جدید ...جوان...قدرتمند متولد شده ولی اعتراف میکنم که فکر نمی کردم سریال چهارتایی را جلوی انگلیس و آرژانتین هم تکرار کند...اعتراف میکنم که در حال کیف کردنم فراوان...تا همین جا بازیهای آلمان شدیداً چسبیده است..حتی اگر چهارم شود...ولی...پیش بسوی چهارمین قهرمانی جهان با نسل جوانانی چون...شواین اشتایگر..اوزیل ...مولر ....خدیرا..... پودولسکی و حتی تونی کروس نیمکت نشین...و البته پیش بسوی انتقام یورو 2008 از اسپانیا

پ.ن. بعد از آلمان هلندی هستم..از حذف برزیل جلوی هلند لذتی فطیر بردیم.

هیچ نظری موجود نیست: