جمعه، اسفند ۲۲، ۱۳۸۲

بردار ز رخ پرده كه محتاج نگاهيم


فال حافظ

ساقي بيا كه يار ز رخ پرده برگرفت
كار چراغ خلوتيان باز در گرفت

آن شمع سرگرفته دگر چهره برفروخت
وين پير سالخورده جواني ز سر گرفت

آن عشوه داد عشق كه مفتي ز ره برفت
وان لطف كرده دوست كه دشمن حذر گرفت

زنهار ازين عبارت شيرين دلفريب
گويي كه پسته تو سخن در شكر گرفت

بار غمي كه خاطر ما خسته كرده بود
عيسي دمي خدا بفرستاد و برگرفت

هر حور وش كه بر مه و خور حسن مي فروخت
چون تو در آمدي پي كار دگر گرفت

زين قصه هفت گنبد افلاك پر صداست
كوته نظر ببين كه سخن مختصر گرفت

حافظ تو اين دعا ز كه آموختي كه يار
تعويذ كرد شعر تو را و به زر گرفت

پ . ن. اتوبان بهشت زهرا - بازگشت - شجريان

ما را نه غم دوزخ و نه حرص بهشت است
بردار ز رخ پرده كه محتاج نگاهيم


هیچ نظری موجود نیست: