سه‌شنبه، فروردین ۰۴، ۱۳۸۳

همچون طوفاني، سرمست، فرود آمدييه تقويم ديواري زيبا هديه گرفتم، با طرحهاي اردشير رستمي. براي هر ماه جملات زيبايي هم نوشته شده . مال فروردين اين بود:

” هر لحظه كه با هم بوديم، جشني بود، عيد تجلي،
و در جهان، من و تو تنها.
همچون طوفاني، سرمست، فرود آمدي
بي حساب پله‌ها،
و مرا ميان ياسهاي نمناك
به قلمرو خويش فرا خواندي، آن سو
آن سوي آينه“

ارسني الكساندرويچ تاركوفسكي


پ.ن.
و دستهاي من دوباره معجزه مي‌كرد و اين را در چشمانت ديدم و اين را باور كردم. دستهاي معجزه‌گر من.

هیچ نظری موجود نیست: