جمعه، خرداد ۱۵، ۱۳۸۳

Nothing compares to you


” هزار آفتاب خندان در خرام توست
هزار ستاره‌ي گريان در تمناي من
عشق را
اي كاش زبان سخن بود“

احمد شاملو

” دوستت دارم
اين يقين،
اين كهن ترين سرود سالخورده زمين
مثل رنگ ابر،
مثل بوي خاك،
مثل خواب كوهها، هميشگي است
دوستت دارم.“

محمد ابراهيم جعفري

هیچ نظری موجود نیست: