سه‌شنبه، مرداد ۲۹، ۱۳۸۱


28 مرداد - سياهي


امروز روز سياه 28 مرداد بود. كودتاي مشترك ارتجاع - سلطنت - استكبار بر عليه دولت دكتر محمد مصدق، بزرگمرد تاريخ ايران. ننگ بر كودتا چيان و رهروان آنان. نفرين بر دولت امريكا كه همواره حامي استبداد در جهان سوم بوده است. درود بر روح بر فتوح پيشواي كبير، مصدق. و درود بر زنده ياد فاطمي...در مورد ملت فراموشكار ايران نمي دانم چه بگويم؟ همچنان كه اكنون نيز آشكارا مانند 28 مرداد 49 سال پيش در حال خالي كردن پشت رئيس جمهور منتخب خويش است. آه و افسوس...

هیچ نظری موجود نیست: