دوشنبه، مرداد ۲۱، ۱۳۸۱

آمريكاييها باز هم بيخ گوشمان دارند. پايگاه مي سازند. به اين جا بنگريد.(بي بي سي)

هیچ نظری موجود نیست: