پنجشنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۸۱THE KIDامروز هم حوزه بودم، فيلم- بچه -رو ديديم. فيلم متوسط و كمي سرگرم كننده بود. تا حالا بروس ويليس رو در اين چنين نقشي لطيف نديده بودم.
اونهم كنارم بود. بعدش تا وصال پياده اومديم. سرد و بي روح...اون دختري كه من مي شناختم اينجوري نبود. چيزي به پايان باقي نمونده. يه ساعتهاي دكوري توي مغازه ديد. تنها اون موقع بود كه شاديش رو ديدم. براش مي خرم...
ياد باد آن روزگاران ياد باد....چيزي به پايان راه نمونده...مونده؟

هیچ نظری موجود نیست: