چهارشنبه، مرداد ۳۰، ۱۳۸۱

تاج زاده - همشهري


اون مطلب روزنامه همشهري كه گفتم تاجزاده در مورد خاتمي نوشته اينجاست. اگر رفت صفحه اصلي بيرد توي سه شنبه 29 مرداد-سياسي- ديدگاه. حيف نمي شد كپي و پيست كنم.

هیچ نظری موجود نیست: