چهارشنبه، مرداد ۲۳، ۱۳۸۱


دوشنبه - يازده صبح - روزتعطيل - خيابون خليج - روي سقف قالب بندي شده چهارم - كارگران آرماتورها را ميگذارند - هوا خنك - هواپيما ها در فرودگاه روي تاكسي وي - باد در موهايم - احساس جالبي دارم - دقايقي ديگر بتن ريزي شروع مي شود - ...

هیچ نظری موجود نیست: