یکشنبه، آذر ۲۳، ۱۳۸۲

...شيمبوريسكايش بودم


از روزگار .....دلم گرفته

هیچ نظری موجود نیست: