یکشنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۸۱


ولايت علي بن ابي طالب حصنيديده بگشا ، بر ستم در اين فريبستان علي‌ي


شمع شبهاي دژم،‌ماه غريبستان علي


...
ديده بگشا اي صنم ، اي ساقي مستان علي

...

هیچ نظری موجود نیست: