چهارشنبه، شهریور ۱۳، ۱۳۸۱

فعلا نوشتنم نمياد، زندگي يكنواخته...كجاست آن دست نوراني و معجز؟

هیچ نظری موجود نیست: