پنجشنبه، شهریور ۰۷، ۱۳۸۱Training Day


سه‌شنبه با اژدهاي خفته رفتيم حوزه فيلم روز تمرين رو ديديم. فيلم بسيار خوش‌ساختي بود با فيلنامه‌اي قرص و محكم. من از دنزل واشينگتون خيلي خوشم مياد، اولين بار بود كه مي‌ديدم، نقش منفي بازي مي‌كنه. از اتاون هاوك هم بدم مي‌اومد و نمي‌دونم چرا؟ (شايد چون شبيه بچه مزلف‌ها بود!) ولي توي اين فيلم فوق‌العاد بازي كرد. خيلي هم خوشم اومد ازش. تازه آخراي فيلم بود كه فهميديم دنزل بدمن فيلمه و چه نثشه پليدي داره. داشتن اتاون هاوك رو يه جايي مي‌كشتند. توي وان حموم سر وتهش كرده بودن و مي‌خواستند با شات گان بزنند توي سرش. يهو كيف پولش رو كه بر مي‌دارند. اوني كه مي‌خواد تير رو بزنه عكس دختر عموش رو مي‌بينه، چون اتاون هاوك صبح همون روز دختره رو از تجاوز دو مرد نجات داده بود و كارت دختره رو اتفاقي برداشته بود. همون باعث نجاتش شد. ( تو نيكي و ميكن و در دجله انداز كه ايزد در بيابانت دهد باز) فيلم يه جورايي هم شبيه كاپ لند بود. پليس فاسد و...
باز هم اين ترانه عليدوستي رو ديدم. سوار يه فولكس تهران الف شد و با يه پسر ديگه رفت...آمار رو صفا كنيد.. اين اژدها كه بعد از فيلم خيلي سر حال شده بود. من هم لذت بردم از فيلم.
اگر فيلم زير نويس فارسي نبود احتمالا چيز زيادي سر در نمي‌آورديم.

هیچ نظری موجود نیست: