شنبه، اردیبهشت ۲۸، ۱۳۸۱

بهار دلكش رسيد و دل به جا نباشد از آن كه دلبر دمي به فكر ما نباشد

در اين بهار اي صنم بيا و آشتي كن كه جنگ و كين با من حزين روا نباشد

هیچ نظری موجود نیست: