یکشنبه، مهر ۱۴، ۱۳۸۱

پشت كامپيوتر دارم تايپ مي‌كنم، سيگار كنت لاي انگشتامه، با ولع پك مي‌زنم. دوباره به انگشتام نگاه مي‌كنم، دارن مي‌لرزند. چرا؟

هیچ نظری موجود نیست: