یکشنبه، مهر ۲۱، ۱۳۸۱

پشت هيچستان


”به سراغ من اگر مي‌آييد ، نرم و آهسته بياييد. مبادا كه ترك بردارد ، چيني نازك تنهايي من“
يادش گرامي باد.

هیچ نظری موجود نیست: