شنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۸۲

بدون عنوان


مي‌تواند تمام خيابانهايي را كه با تو رفته دوباره جستجو كند
مي‌تواند با هر باراني موهاي خيست را از روي چشمانت كنار بزند
مي‌تواند ساعتها در خيابان دنبال جاي پايت نگردد
وقتي قرار نيست بيايي چه فرقي مي‌كند چقدر دير شده باشد
وقتي مي‌روي چه فرقي مي‌كند كجاي دنيا باشي
وقتي نيستي ساعتها مي‌ايستد
- و خون در رگهاي شهر منجمد مي‌شود.

سيد ابراهيم نبوي

هیچ نظری موجود نیست: