چهارشنبه، بهمن ۰۸، ۱۳۸۲

نذرنذر كردم گر از اين غم به در آيم روزي
تا در ميكده شادان و غزل خوان بروم

به هواداري او ذره صفت رقص كنان
تا لب چشمه خورشيد درخشان بروم

هیچ نظری موجود نیست: