پنجشنبه، تیر ۲۷، ۱۳۸۱


ديروز توي شركت مشغول كار بودم. راديو هم كنارم روشن بود. گوينده اخبار راديو پيام عينا همين جمله رو گفت: ” به گزارش ...در عرض 20 روز گذشته 310 نفر در مشهد به دليل ايجاد صداهاي ناهنجار توسط نيروي انتظامي بازداشت شده اند!!!!!!“ منفجر شديم از خنده.!!! بابا شايد طرف معده اش ناراحت بوده!! ديگه {...} هم نمي شه داد!

هیچ نظری موجود نیست: