پنجشنبه، تیر ۲۰، ۱۳۸۱

ا
مروز شنيدم كه روزنامه هاي حيات نو و نوروز نا ياب شدند. خوشبختانه من حيات نو گرفتم. اين دو تا روزنامه متن استعفاي كامل آيت ا... طاهري امام جمعه اصفهان رو چاپ كردند. طرف خيلي سنگين نوشته و حسابي يك نفر رو قهوه
اي كرده همين طور بقيه رو . متن كاملش رو توي سايت اون روزنامه ها و يا گويا مي تونين پيدا كنين. راستي از منتظري هم دفاع كرده. زده به سيم آخر.

هیچ نظری موجود نیست: