یکشنبه، آبان ۱۲، ۱۳۸۱

خوب من از دوبي برگشتم، اگر تنبلي اجازه بده از خاطرات اونجا خواهم نوشت.

هیچ نظری موجود نیست: