سه‌شنبه، آبان ۱۴، ۱۳۸۱

يارو تركه رفته بوده حج. اونجاي مراسم كه بايد به سبمل شيطان سنگ بزنند. شروع ميكنه به سنگ زدن. . سنگهاش كه تموم ميشه. فحش خوار مادر ميده!!

هیچ نظری موجود نیست: