پنجشنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۸۱


امروز يكي از دوستان بلاگي يه سايتي رو معرفي كرد و من يكي از آهنگهاي قشنگ دوران كودكي رو كه موقع انقلاب مردمي سال 57(كاري به درست و غلط بودنش ندارم) و حتي چند سال بعد از اون زياد پخش مىشد پيدا كردم. هنوز هم وقتي گوش مىدم اشك توي چشمام جمع مىشه. البته آهنگ مال چپيهاست و از روي يه آهنگ مال شيلي(دانشجويان مخالف پينوشه) سااخته شده. اينجا مىتونين اين آهنگ رو گوش بدين.
" پر پا خيز، از جا كن، بناي كاخ دشمن!..."

هیچ نظری موجود نیست: