دوشنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۸۱

اين برگه هاي نظارت ساختماني هم حكايتي شده. پول اول مىگيري، صفا سيتي!! بعد دهنت سرويس مىشه . با يه سري مالك و بساز بفروش، بايد سر وكله بزني. خونه ها هم همه يافت آباد.
همه هم ماشالا لهجه دارند. شديد. بابا ايول! طرف دو زار سواد نداره داره خونه مىسازه هوارتا!! تو مهندس مملكتي از بهترين دانشگاه كشور، عمرا تا آخر عمرت هم نمىتوني خونه بخري تو تهران. آى روزگار. بعد مىگن چرا جووناي ما سر حال نيستن.

هیچ نظری موجود نیست: