شنبه، خرداد ۱۸، ۱۳۸۱

بازي آرژانتين - انگليس رو متاسفانه انگليس برد. و باز هم متاسفانه تيم خوب سوئد بايد قرباني بشه تا آرژانتين صعود كنه. اي بابا!! كاشكي مىشد هر دو تاييشون صعود كنند و انگليس حذف بشه. بگذريم...
انگليسها خيال كرده اند كه انتقام حذفشون توسط آرژانتين در جامهاي 86 و 98 رو گرفته اند ولي اين تو بميري از اون تو بميري ها نيست. اگر آرژانتين و انگليس هر دو صعود كنند و بتونند تا نيمه نهايي برند، اون جا با هم بازي دارند و اونجاست كه آرژانتين دخل انگليس رو مياره!!

هیچ نظری موجود نیست: