شنبه، تیر ۰۱، ۱۳۸۱

خوب خوب، باز هم آلمان برد، چيزي تا قهرماني نمونده بتازيد! ولي اوليور كان خودش يك تيمه
قبول داريد؟
××××××××××××××××××××××××××

هیچ نظری موجود نیست: