پنجشنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۸۱


آخ آخ، ايتاليا باخت! توي همون بيمارستان فاجعه رو ديدم، دوست داشتم ايتاليا ببره، آره داور هم اشتباه كرد. ولي بيشتر تقصير خودشون بود.مىدونيد مفسر تايمز لندن گفته :" اگر وقتي كه بازيكنان ايتاليا جلوي آينه صرف آرايش مو و چهره مىكنند، اون وقت رو به تراپاتوني گوش مىكردند، راحت قهرمان مىشدند!!" و اين كه مانكنها هرگز قهرمان نمىشوند. آقا مالديني خوشگله، خوشتيبه؟؟!! ولي تموم شده. توي بازي مكزيك، كرواسي و كره آقا آخر سوتي بود!
نمونه اش گل دوم كره. به هر حال ......از يه جهت براي آلمان جونم!!(تقليد از بعضيها) خوب شد. آقا اين كره ايها از فرط مودب بودن لج آدم رو در مىآورند!! جشن بعد از بردشون رو ببينيد بدون هيچ خشونت و بي نظمي و ترافيك!!

هیچ نظری موجود نیست: