چهارشنبه، خرداد ۱۵، ۱۳۸۱

بعد از صحبت كردن تلفني با اون، بعد از دو ساعت كه تلفنش اشغال بود. حالم به شدت گرفته است. بوهاي بدي به مشام مىرسه!!

هیچ نظری موجود نیست: