دوشنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۸۱


امشب چند تا عكس از كوي دانشگاه بدستم رسيد. ياد اون ايام برام زنده شد. يه روز نه چندان دور خاطرات مكتوبم رو از اون دوران براتون همينجا مىفرستم. قول مىدم.

هیچ نظری موجود نیست: