دوشنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۸۱

اميدوارم حالتون بهم نخوره اگر انقدر از فوتبال مىنويسم. جام جهانيه ديگه!!!
امروز بازي سنگال و سوئد رو از راديو گوش مىكردم، وقتي مساوي شد و وقت اضافه شروع شد. رفتم بيمارستان نزديك شركتمون تا فوتبال رو از اونجا ببينم. من بعضي وقتها كارت ميزنم و مىرم فوتبال رو توي لابي اونجا مىبينم. بعضي آدمها اونجا ثابت هستند، به نظرم كارمند همونجا باشند. استاد شر و بر گفتن هم هستند. يكيشون به خصوص خيلي زر مىزنه با اون قيافه روشنفكر مابانه خودش ولي زياد هم حليش نيست از فوتبال. اولا هر وقت تيمي كه دوست داره مىبازه. مىگه اين بازي سياسي بود و قرار بود ببازند!!! سوتي اساسي ايشون امروز بود. مىدونيد كه رائول و مورينتس تعويض شدند و پس از مساوي ايرلند اپانيا بدون مهاجم بد جوري توي مخمصه افتاده بود. وقتي بازي به ضربات پنالتي كشيد. اون آقا زر زروئه مىگفت كه خوب اسپانيا حتما مىبره چون رائول و...پنالتي خوب مىزنن. من جلوي يه جمع 30 نفري ضايعش كردم و گفتم : ببخشيد، ولي كسي تعويض شده نميتونه بياد پنالتي آخر بازي بزنه!! . ... اونهم گفت اه من نمىدونستم. همچين سرخ شد كه نگو. تا اون باشه اينقدر زر نزنه. آهان داشتم از بازي سوئد - سنگال مىگفتم. در حساس ترين لحظات يهو فوتبال رو قطع كردند و اذان رو پخش كردند!!!!!!! ملت اول بهت زده شدند و همه شروع به فحش دادن كردن. راهي بهتر از اين براي دين زدايي سراغ دارين؟؟؟ صد رحمت به شبكه 3، اين شبكه يكيها زياد از دستمال يزدي استفاده مىكنند. اي تف بر ...!!!
راستي ديروز بازي آلمان جونم!!!(به سبك بعضيها) با پاراگوئه رو ديدم، توي همونجا. دقيقه 88 عشق كردم وقتي نويويل گل زد. وقتي چيلاورت مىخواست ضربه آزاد بزنه نفس توي سينه ام حذف شده بود. به اميد قهرماني آلمان
راستي استقلال هم بازي رفت فينال جام حذفي رو برد. ايول!!

هیچ نظری موجود نیست: