پنجشنبه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۸۲

محمد و اخلاق


محمد ( ص ) به معلميني كه به ولايات مختلف مي‌فرستاد فرمود :
با مردم به ملايمت رفتار كنيد، و خشن نباشيد.آنها را شاد كنيد و حقير نشمريد. با مردم زيادي از اهل كتاب روبرو خواهيد شد كه از شما سوال خواهند كرد كليد بهشت كدام است؟ پاسخ دهيد كليد بهشت شهادت بر حقيقت وجود خدا و انجام اعمال نيكوست. - سوره جمعه -


و نيز فرمود: ” اني بعثت لاتمم مكارم الاخلاق “ . ” همانا من مبعوث شدم، تا مكارم اخلاقي را تمام كنم. “

ولي اينك از دين فقط يك سري ظواهر و صور را باقي گذاشته‌اند. اخلاق را به گوشه‌اي رانده‌اند. دروغ و دزدي و حق خوري، كوچكترين خلافشان است. اصلا اگر خلاف باشد.

هیچ نظری موجود نیست: