شنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۸۲

دوم خرداد هزار و سيصد و هفتاد و شش شمسيامروز ششمين سالگرد حماسه دوم خرداد بود. آغاز عصري نو در تاريخ ايران. نه بزرگ دموكراتيك ملت ايران، با محوريت بزرگواري به نام ” سيد محمد خاتمي “ . اين تاريخ ماندگار خواهد ماند. اينچنين باد.

هیچ نظری موجود نیست: