یکشنبه، آذر ۱۰، ۱۳۸۱

اي هفت گردون مست تو...ما مهره‌اي در دست تو....اي هست ما از هست تو

هیچ نظری موجود نیست: