چهارشنبه، دی ۰۴، ۱۳۸۱

راستي اين اژدهاي خفته چندبار خورد زمين. آي خنديديم. آي خنديديم.

هیچ نظری موجود نیست: