دوشنبه، فروردین ۱۸، ۱۳۸۲

مست


من مست لب لعلم....هوشيار نخواهم شد.
شهرام ناظري داره مي‌خونه....” دارم هواي عاشقي “.

هیچ نظری موجود نیست: